Login Pop-up

Cart empty
košík je prázdný
čtvrtek 25 duben 2024

Restaurování

Oboru restaurování se věnuji s přestávkami od roku 1997, kdy jsem začala spolupracovat s restaurátorskou firmou R.A.R se sídlem ve Dvoře Králové. Nejvýznamější prací z té doby považuji restaurátorské doplnění keramické plastiky v životní velikosti Alegorie úrody z Novotného lávky v Praze. Následovala spolupráce s Muzeem A. Dvořáka při Národním Muzeu v Praze.

Od roku 2002 jsem se zapojila do obnovy uměleckých děl poškozených při záplavách v roce 2002. Pro Národní muzeum jsem samostatně restaurovala rozsáhlou sbírku portrétů Divadelního oddělení Historického muzea a sbírku portrétů Tyršova muzea, poničených záplavami v Terezínském depozitáři. Pro Národní galerii jsem restaurovala několik Štursových sádrových plastik ve spolupráci s akad. sochařem a restaurátorem Janem Víchem, které byly též poškozeny při záplavách v roce 2002.

Tak se nastartovala moje spolupráce s Národním muzeem v Praze a Národní galerií v Praze.

V roce 2012 jsem ukončila obhajobou restaurátorských prací studium na Akademii výtvarných umění v programu Celoživotního vzdělávání v oboru Restaurování sochařských děl v Restaurátorské sochařské škole prof. akademického sochaře Petra Siegla.

Od roku 2013 jsem držitelem licence MKČR Povolení k restaurování kulturních památek nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, sádry, štuku a keramiky. 

Nabízím tyto práce:

1) Restaurátoské průzkumy včetně laboratorních analýz a jejich vyhodnocení.

2) Restaurátorské práce v interieru i exterieru v těchto oborech:

  • nepolychromovaná sochařská díla v kameni , štuku, sádře a keramice
  • provádění kopií a faxmilí sochařských děl a architektury
  • obnova štukové výzdoby historických budov

3) Restaurátorské zprávy doplněné režimem památky, včetně fotografické dokumentace.


Výše uvedené práce provádím na základě licence MK ČR Povolení k restaurování památek kulturních památek nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, sádry, štuku a keramiky.

Práce na kulturních památkách jsou prováděny dle Zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb. a jeho následných novel v aktuálním znění.

Referenční práce

Štukatérství
Trnová 25, Mníšek pod Brdy 252 10
Czech Republik

Tel., fax: 00420 257 730 240
Mobil: 00420 605 590 848

Map
LIKE / PLUS
Scroll to top