Login Pop-up

Cart empty
košík je prázdný
sobota 13 červenec 2024

Reklamační řád

Nárok na uplatnění záruky

Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na zboží, které u něj zakoupil a které vykazuje v zákonem dané lhůtě 24 měsíců vady, zaviněné prodávajícím.

Kupující má právo si zboží při jeho převzetí překontrolovat (viditelné vady, počet artiklů, či balíků, z kterých se zakoupené zboží skládá).

Odpovědnost za vady

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným způsobem ošetření, neodbornou manipulacíí, jakož i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží.

Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy upozorněn (např. zlevněné zboží z výprodeje) a za které dostal patřičnou slevu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

nenahlášením zjevných vad při převzetí zboží

poškozením zboží v případě vlastní přepravy

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.)

neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o zboží

uplynutím záruční doby

Záruční doba

Záruční doba, ve smyslu § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, činí 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.

Uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamace vyřizujeme dle platných právních předpisů (§ 19, zákon 634/1992 o ochraně spotřebitele v platném znění, Občanský a Obchodní zákoník).

Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně po zjištění vady (§ 599 OZ), a to písemně, elektronickou poštou (emailem) nebo osobně.

Pro ověření vlastníka věci a platnosti záruční lhůty, je nutno doložit doklad o zaplacení.

Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutno předložit výrobek, doložit fotografie viditelně zobrazené vady (vad) nebo zpřístupnit místo, kde je věc umístěna (u objemných artiklů) našemu pracovníkovi, a to nejpozději do 24 hodin od nahlášení reklamace.

Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na lhůtě delší.

Štukatérství
Trnová 25, Mníšek pod Brdy 252 10
Czech Republik

Tel., fax: 00420 257 730 240
Mobil: 00420 605 590 848

Map
LIKE / PLUS
Scroll to top